Foodhills vision

Vår vison

Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling.

Foodhills avsikt är att tillsammans med partners bygga en global referens- test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Intressebolag skapas för cirkulär produktion av frilands- och växthusodlade grönsaker och landbaserad fiskodling.

Foodhills ska präglas av en affärskultur som är drivande och inkluderande, där innovation och kunskap är nyckelord.

Foodhills finansiella mål är att verksamheten år 2030 ska ha en rörelsemarginal på 10 procent.