SydGrönt

SydGrönt är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker och ägs av föreningens drygt 70 odlare. Huvudkontoret ligger i Helsingborg liksom lager och logistikverksamhet. Under 2019 invigde Sydgrönt ett splitter nytt kyllager för grönsaker och ett rödbetskokeri på Foodhills område.

Att Sydgrönt valt att göra satsningen i Foodhills lokaler är ingen slump.
– Vi delar Foodhills grundläggande värderingar kring cirkulär livsmedelsproduktion och vill vara en del i det nätverk som Foodhills står för, säger Sara Berger, vd på Sydgrönt. Dessutom finns alla faciliteter redan på plats. Skalresterna från kokeriet blir exempelvis biogas och slutresterna återförs till jordbruksmarken.

– Med det nya kyllagret kan Sydgrönt öka andelen svensk kål på den svenska grönsaksmarknaden från dagens cirka 40 procent till mellan 50- och 60 procent, säger Sara Berger.

Tills nu har det inte funnits någon möjlighet att köpa svenskproducerade och förkokta rödbetor i Sverige.

–Marknaden för förkokta rödbetor är stor utomlands och vi tror på en växande marknad i Sverige, säger Sara Berger.

Sydgrönt utvecklar, odlar, säljer och distribuerar ett modernt sortiment av svenskproducerad frukt och grönsaker till hela den svenska dagligvaruhandeln. Föreningen säljer både konventionellt odlade och ekologiska produkter och företaget är KRAV-certifierat.

För mer information, se:
www.sydgront.se