Organisation och verksamhet

Om Foodhills

Foodhills vision är att utveckla en livsmedelsproduktion som är innovativ, hållbar och resurseffektiv. Detta ska ske genom att tillsammans med partners bygga en global referens-, test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Foodhills vill också mobilisera andra aktörer i detta arbete. En av Foodhills grundidéer är att erbjuda små och medelstora, innovativa företag ett stort företags fördelar för att frigöra det mindre företagets snabbhet och innovationskraft.

Foodhills vision bygger på insikten om att produktionen av framtidens mat måste vara hållbar och bygga på kretsloppsprincipen. Foodhills vill vara en katalysator som tillsammans med myndigheter, offentliga aktörer och universitet stimulerar innovation, kunskapsutveckling och sysselsättning i syfte att utveckla en hållbar cirkulär livsmedelsproduktion. Foodhills kommer att erbjuda andra företag en anläggning där de kan testa och utveckla livsmedel som produceras enligt kretsloppsprincipen. Foodhills vill skapa en mötesplats där offentliga aktörer tillsammans med Foodhills och andra privata aktörer tillsammans kan bygga en hållbar produktion av framtidens mat.

Våra arbetsområden

Foodhills ägare

Backahill äger och utvecklar fastigheter. Företaget bilades år 1998. Huvudägare är Erik Paulson som tillsammans med sin bror även utvecklat byggbolaget Peab. Backahill-koncernen hade 2016 en balansomslutning på 8,1 miljarder och var största ägare i fastighetsbolagen Wihlborgs, Fabege, Catena samt Brinova och är storägare i Diös och Skistar. Satsningen på Foodhills görs inom affärsområdet Backahill Utveckling.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs gemensamt av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor. Lantmännen är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation och investerar i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år lägger Lantmännen 250-300 MSEK på olika forsknings- och innovationsprojekt.

Health Runner är ett bolag som ägs av entreprenören och politikern Ilija Batljan.

Senaste nytt i Foodhills

Frukostseminarium 27/11

  Varmt välkommen till vår serie frukostseminarier med temat cirkulär bioekonomi! Duka fram din favoritfrukost och starta dagen tillsammans med...

Frukostseminarium 20/11

Frukostseminarium 20/11

Varmt välkommen till vår serie frukostseminarier med temat cirkulär bioekonomi! Duka fram din favoritfrukost och starta dagen tillsammans med oss. Tillsammans lär...