Insekter till mat eller fiskfoder

Intresset för insekter till mat eller djurfoder ökar. Orsaken är att de kräver liten yta, har hög foderomvandlingsförmåga, ett välbalanserat näringsinnehåll och hög proteinhalt.

För syrsor och mjölmask består mellan 50 och 70 procent av torrsubstanshalten av råprotein. Fodereffektiviteten varierar mellan olika insekter men för syrsor och mjölmask går det åt ungefär 2 kilo foder för att producera 1 kilo insekter. Fördelen är att många insekter växer bra på enklare foder som exempelvis grönsaksavfall. Bjuvs närhet till Helsingborgs hamn är i detta sammanhang en fördel. Hit kommer 90 procent av all frukt och allt grönt som importeras till Sverige.
Att kombinera fisk- och insektsodling innebär en klimatvinst. Enligt en norsk studie kan man spara två tredjedelar av klimatutsläppen om man byter ut fiskmjöl mot insektmjöl – detta om substratet annars hade blivit till biogas. I ett läge där substratet inte ens skulle ha använts till biogas är klimatvinsten självklart ännu större.