Foodhills ägare

Foodhills ägare

Foodhills största ägare står tillsammans för lång erfarenhet och ett stort kunnande inom livsmedelsproduktion och fastighetsutveckling.

organ2

Företag

Backahill äger och utvecklar fastigheter. Företaget bilades år 1998. Huvudägare är Erik Paulson somtillsammans med sin bror även utvecklat byggbolaget Peab. Backahill-koncernen hade 2016 en balansomslutning på 8,1 miljarder och var största ägare i fastighetsbolagen Wihlborgs, Fabege, Catena samt Brinova och är storägare i Diös och Skistar. Satsningen på Foodhills görs inom affärsområdet Backahill Utveckling.

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Lantmännen ägs gemensamt av 25 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, verksamhet i ett 20-tal länder och omsätter 40 miljarder kronor. Lantmännen är både en affärspartner för lantbruket och en del av matkonsumentens vardag. Lantmännen har en lång tradition av forskning och innovation och investerar i både egna och externa forskningsprojekt för att främja ny kunskap. Varje år lägger Lantmännen 250-300 MSEK på olika forsknings- och innovationsprojekt.