Vår historik

8 april 2016
Region Skåne beslutar tillsätta en regional samordnare för att minimera skadeverkningarna av Findus nedläggning i Bjuv

29 april 2016
Ett första möte hålls mellan representanter för Backahill, kommunen och den arbetsgrupp som skapats under ledning av Bengt Persson, ordförande för SSE-C.

juni 2016
Lennart Svensson, senior strategist på Region Skåne, med erfarenhet från Astra Zenecas och Ericssons nedläggningar tar över det regionala samordningsansvaret.

16 september
Ett första möte hålls mellan Findus svenska ledning, representanter för kommunen och arbetsgruppen.

19 december 2016
Foodhills AB bildas med Bengt Persson som vd och ordförande.

20-21 mars 2017
Statssekreteraren Elisabeth Backteman från Näringsdepartementet besöker Bjuv

20 april 2017
Bjuvs kommun tecknar en avsiktsförklaring tillsammans med Foodhills AB med målet att skapa ett centrum för cirkulär livsmedelsproduktion, Food Valley of Bjuv.

20 april 2017
Foodhills bjuder in Nomad Foods bjuds till överläggningar

Juli 2017
Lantmännen blir delägare i Foodhills och Per Arfvidsson, vice vd i Lantmännen, tar plats i Foodhills styrelse.

Augusti 2017
Foodhills och Findus/Nomad Foods tecknar en avsiktsförklaring om att överlåta fastigheten i Bjuv till Foodhills.

Januari 2018
Foodhills och Findus/ Nomad Foods tecknar en uppgörelse som innebär att Foodhills tar över Findus fastighet i Bjuv fullt ut från den 1 mars 2018. Foodhills erbjuds dock tillgång till lokalerna redan från den 1 februari.

Februari 2018
Foodhills och Findus tillkännager affären vid en presskonferens i Bjuv där också Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar