Glimåkra Åkeri

Ett av de företag som tidigt såg en framtid i Foodhills var Glimåkra Åkeri AB, ett företag med smart logistik och fossilfria transporter som bärande affärsidé. På fem år har företaget fördubblat omsättningen.

-Vi har idag 120 anställda, ett 70-tal bilar som alla går på RME eller HVO och räknar med att omsätta 100 miljoner kronor 2019, säger företagets vd Christian Bilde. Intill det nya huvudkontoret på Foodhills område finns också helt nya kyllager och omlastningsutrymmen.

Christian Bildes tanke är att utöver befintliga kunder inom mejeri och bageri även kunna erbjuda hållbara logistiklösningar till Foodhills och andra företag i Foodhills företagskluster.

-Vi kör på 100 procent fossilfritt idag och det är vi stolta över, säger Christian. Men för att vara hållbara på riktigt måste vi också optimera lastvolymer och körsträckor så att inga mil körs i onödan.

Glimåkras bilar är alla försedda med GPS och surfplattor. Körslingor och leveranser är så exakta att kunderna i praktiken skulle kunna ställa klockan efter bilarna.

–Vi arbetar bara med livsmedel och en obruten kylkedja är grunden för hållbarheten. Att hålla leveranstiderna hjälper butikerna i deras planering så att inget fallerar där. Man kan säga att vi jobbar med hållbarhet i dubbel bemärkelse, säger Christian Bilde och ler.

För mer information se:
https://www.glimakraakeri.se/