Företagsklustret på Foodhills

En del i Foodhills vision är att bygga ett kluster av kreativa företag som kan befrukta varandra och bidra till ett innovativt klimat och ett utbyte av idéer. Det kan handla om livsmedelsproducerande företag, men också om IT-, förpacknings-, logistik- eller andra företag. Under den här fliken presenterar vi successivt några av dessa företag. Gemensamt för företagen i klustret är att de delar Foodhills värderingar om hållbarhet, kretslopp och samarbete.

Ett av de företag som tidigt såg en framtid i Foodhills var Glimåkra Åkeri AB, ett företag med smart logistik och fossilfria transporter som bärande affärsidé. På fem år har företaget fördubblat omsättningen.

SydGrönt är Sveriges största leverantör av svenskproducerad frukt och grönsaker och ägs av föreningens drygt 70 odlare. Huvudkontoret ligger i Helsingborg liksom lager och logistikverksamhet. Under 2019 invigde Sydgrönt ett splitter nytt kyllager för grönsaker och ett rödbetskokeri på Foodhills område.