Foodhills mat- och smaklaboratorier

Har du en livsmedelsprodukt som du vill testa på en expert- eller konsumentpanel? På Foodhills finns välfungerande sensoriklaboratorium med plats för ett 20-tal deltagare. Låter det intressant?