Food Valley of Sweden

Foodhills och Food Valley of Sweden

Ett led i arbetet med att utveckla uthålliga, cirkulära produktionssystem och att bygga ett livsmedelscentrum för framtidens mat är att skapa ett kluster av innovativa livsmedelsföretag i Foodhills lokaler. Härigenom vill Foodhills förverkliga den gamla drömmen om ett Food Valley of Sweden i Bjuv – matens motsvarighet till Silicon Valley. I detta arbete samverkar Foodhills med Region Skåne, Bjuvs kommun och Tillväxtverket.

För att bygga uthålliga, cirkulära produktionssystem krävs nytänkande, innovation, kunskap, kapital och möjligheter att testa och göra fel och göra om. Det förutsätter forskning och det förutsätter samverkan. Inte bara mellan privat och offentlig sektor, utan också mellan industrier och mellan branscher och olika forskningsfält.

Detta i sin tur förutsätter goda och kreativa mötesplatser där olika aktörer från olika delar av livsmedelskedjan kan möta forskare från olika forskningsfält i en kreativ dialog som skapar ömsesidiga plusvärden för de ingående deltagarna.

I de enorma lokalerna i Bjuv – sammanlagt 100 000 kvadratmeter fördelade på 2 500 rum – finns gott om plats för både små och stora företag. Här finns färdiga pilotfabriker, testbäddar, smaklaboratorier, 8 000 m2 kontor, 5 000 m2 verkstäder, en restaurang som kan ta upp till 300 gäster, lounger, och konferenslokaler. Hela anläggningen är dessutom livsmedelsgodkänd, har ett eget reningsverk, tillgång till en av Nordens största och modernaste frysanläggningar, biogasanläggning, förpackningslinjer och allt annat som krävs för att kunna producera livsmedel i alla skalor.

Läs mer om Foodhills vision i skriften Food Valley of Sweden som producerats i samarbete med Region Skåne, Bjuvs kommun och Tillväxtverket.

Läs online och ladda ner