Fiskodling

Vi äter alltmer fisk, men 75 procent av den fisk vi äter är importerad. Marknadsutrymmet för hållbart producerad fisk bedöms vara stort.

Fisk och skaldjur, så kallad sjömat, bedöms i en studie från RISE ha en stor potential som hälsosam och hållbart producerad mat. Konsumtionen av sjömat i Sverige uppgick år 2015 till totalt 109 000 ton filé och skaldjur utan skal. Det motsvarar 11 kilo per person eller runt 25 kilo hel fisk per person och år. Huvuddelen, 60 procent, är vildfångad och 40 procent odlad. Omkring 25 procent av den totala volymen är certifierad av MSC eller ASC. Uppskattningsvis 75 procent av det vi äter är importerat. Svenskt fiske står för drygt 20 procent och svenskt vattenbruk för cirka 6 procent. Osäkerheter i rapporteringen
kring import och export gör dock siffrorna något osäkra. Den totala konsumtionen av sjömat har ökat mellan 2011 och 2015.

Med odling av fiskarter som kan tillgodogöra sig en högre andel vegetabiliskt foder kan fisk bli ett verkligt klimatsmart alternativ. Beräkningar från Gårdsfisk visar att vissa matfiskar klarar sig på så små marina foderinsatser som en tredjedels till två tredjedels kilo per kilo producerad fisk. För mycket av den odlade fisk som idag erbjuds går det åt mer fisk än vad som produceras.

Livsmedelsverket rekommenderar att vi äter fisk och skaldjur 2-3 gånger i veckan, vilket innebär en ökad konsumtion för stora grupper konsumenter.