Air Liquide

Air Liquide är ett globalt företag med 66 000 anställda i 80 länder. Koncernen arbetar inom många branscher varav livsmedelsindustrin är en. Frysning av livsmedel med flytande kväve eller koldioxid, förpackning av livsmedel i skyddande atmosfär och kolsyrning av drycker är några av de största tillämpningarna inom sektorn. På Foodhills område har man funnits från dag 1.

–Vi tänker lite på samma sätt som Foodhills kring hållbarhet och ser potentialen inom cirkulär livsmedelsproduktion. Vi vill också finnas på plats för att kunna bistå kunder som etablerar sig på Foodhills område, säger Mats Nilsson, affärsutvecklare inom segmentet Food & Pharma.

På Foodhills har företaget också ett testcenter dit man kan ta kunder:

–Vi har frysutrustningar med frystunnel och frysskåp med flytande kväve och koldioxid och vi har förpackningsmaskiner för att kunna gasförsluta livsmedel. Vi kan också skräddarsy gasblandningar för olika kunder och ändamål, berättar Mats Nilsson.

Frysning med flytande gas och förpackning av livsmedel i skyddande atmosfär är områden som utvecklas hela tiden. Liksom nya livsmedel.

–Nya tillämpningar som också växer starkt är landbaserad fisk- och algodling, säger Mats Nilsson. Livsmedelsindustrin spelar en viktig roll i klimatomställningen och Air Liquide vill vara en del i det arbetet. –Vi arbetar bland annat med klimatsmarta gaser och vill vara med och utveckla nya lösningar för våra kunder, säger Mats Nilsson som också hoppas kunna hjälpa nyetablerade företag på Foodhills område i arbetet med att ta fram hållbara livsmedelsprodukter.

För mer info se hemsidan eller kontakta:

Mats Nilsson, Affärsutvecklare Food & Pharma, Air Liquide
mats.nilsson@airliquide.com
070 248 65 04

https://industri.airliquide.se/din-bransch/livsmedel